دفتر مرکزی : تهران ، خيابان کريمخان زند ، پلاک ۲۰۰ ، واحد ۴
صندوق پستی : ۴۱۱۳ ۸۸۷ ۱۵۹
تلفن : ۸۸۸۰۰۴۳۰ ۰۲۱
فکس : ۸۸۸۰۱۴۷۸ ۰۲۱

کارخانه : منطقه ويژه اقتصادی بوشهر ، فاز مواد غذايی
صندوق پستی :
تلفن : ۴۵۵۳۰۴۱ ۰۷۷۱الی ۲
فکس :۴۵۵۳۰۴۳ ۰۷۷۱


 
* نام کامل
* ايميل
تلفن
* متن پيام